Betaling


Iedere maand ontvangt u een factuur voor de verrichte werkzaamheden. U dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer. Kosten voor het te laat betalen van een factuur worden als meerkosten in rekening gebracht.

Als het kind of de ouders niet op een afspraak kunnen komen, dan dient er 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht tot een maximum van 65 euro.