Betaling


Aan het eind van iedere maand ontvangt u een factuur voor de verrichte werkzaamheden. U dient deze factuur binnen 14 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer. Kosten voor het te laat betalen van een factuur worden als meerkosten in rekening gebracht.

Het is handig om van te voren bij uw zorgverzekeraar te informeren welke persoonlijke gegevens van uw kind er op de factuur moeten worden vermeld. En hoe de sessies omschreven dienen te worden.

Als het kind of de ouders niet op een afspraak kunnen komen, dan dient er 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht.