Intake gesprek


Soms worden ouders doorverwezen door personen of instanties. U kunt echter ook altijd zelf contact opnemen met De Spelplek. In een intakegesprek wordt bekeken welke zorgen er zijn en wat De Spelplek u en uw kind aan hulp en begeleiding kan bieden.

Heeft uw kind al eerder hulp en/of onderzoeken gehad? Dan is het handig dat u de informatie die u daarover op papier heeft, meeneemt naar het intakegesprek. Al deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het intakegesprek is vrijblijvend, en er zijn geen kosten aan verbonden.

aanvragen intakegesprek