Ouderbegeleiding


Bij alle vormen van hulp voor het kind horen gesprekken met en voor de ouders. De speltherapeute en de ouders werken immers samen om het kind te helpen. In deze gesprekken komen o.a. de volgende zaken aan bod:

  • de gezinsgeschiedenis
  • hoe kijken de ouders naar hun kind
  • de zorgen die er rond het kind en/of het gezin zijn
  • welke vorm van hulp het beste bij het kind en de ouders past
  • welke doelen er gesteld wordenm.b.t. de hulp voor het kind en/of de ouders
  • de voortgang van de behandeling/veranderingen bij het kind
  • de start en afronding van de behandeling

Ouderbegeleiding kan ook plaatsvinden zonder dat het kind behandeld wordt.