Oudergesprek


De speltherapeute maakt een samenvattend verslag van het intakegesprek en de spelobservaties. Dit verslag wordt met de ouders besproken.

Vervolgens wordt bekeken welke vorm van hulp bij De Spelplek het meest geschikt is voor uw kind. En wat de doelen zijn die met die hulp bereikt gaan worden.

Dan kunnen er praktische afspraken worden gemaakt over de start van de hulp, het tijdstip waarop het kind gaat komen, betaling etc.

De doelen van de therapie en de praktische afspraken die gemaakt zijn, worden opgenomen in een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst dient door beide ouders/verzorgers ondertekend te worden.