Registratie


Marianne Linger is via de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) geregistreerd lid van de Federatie Vaktherapeutische beroepen. Zij is opgenomen in het kwaliteitsregister van Stichting RBCZ en aangesloten bij NIBIG. Door opname in het Register Vaktherapie voldoet zij aan de kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

Informatie over de beroepscode en klachtenregeling kunt u vinden op www.speltherapie.net