Registratie


De Spelplek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: H27323268.

Marianne Linger is via de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), onder registratienummer 108201.

Verder is zij aangesloten bij NIBIGG. Het NIBIG stimuleert therapeuten hun beroepsuitoefening verder te professionaliseren, treedt in overleg met belanghebbenden en ketenpartners, ontplooit (gezamenlijke) activiteiten om de bekendheid van complementaire zorg te vergroten en stimuleert onderlinge communicatie en samenwerking.

Daarnaast is zij opgenomen in het kwaliteitsregister van RBCZ, onder nummer 209057R. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Door opname in het Register Vaktherapie voldoet zij aan de kwaliteitscriteria die aan de beroepsgroep worden gesteld.