Spelbegeleiding voor kinderen van 2-12 jaar


Spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het geeft een kind plezier en ontspanning, maar ook worden door het spelen veel vaardigheden geleerd en ontwikkeld. Niet bij alle kinderen gaat het spelen vanzelf. Als uw kind niet goed kan spelen, of te weinig spelervaring heeft opgedaan, heeft het daardoor vaak moeite met het samenspelen met leeftijdsgenoten, wordt het niet gekozen of buitengesloten bij het spelen of kan het zichzelf niet goed vermaken.

Spelbegeleiding is een vorm van remedial teaching, waarbij het kind zich stap voor stap spelvaardigheden eigen maakt:

  • het maken van een plan
  • het kiezen van speelgoed dat voor het plan nodig is
  • uitwerken van een spelverhaal
  • bij het spel blijven (concentratie)
  • gevarieerd kiezen/nieuwe dingen durven uitproberen
  • samenspelen of juist zelfstandig spelen

De spelbegeleidster heeft hierbij een sturende rol: ze gaat uit van wat het kind zelf aandraagt, maar neemt ook zelf regelmatig het initiatief tot activiteiten. Dit om er voor te zorgen dat het kind kennis maakt met alle spelvormen en materialen en nieuwe dingen uitprobeert. Het kind doet succeservaringen op en ontdekt wat het leuk vindt om te spelen.