Spelobservaties


Vervolgens worden afspraken gemaakt voor drie spelobservaties. Door middel van vrij spel, opdrachten en gesprekjes wordt gekeken naar de volgende zaken:

  • hoe ervaart het kind zichzelf en de wereld om hem heen
  • wat zijn de sterke/zwakke kanten van het kind
  • welke spelthema’s zijn belangrijk voor het kind
  • het spelniveau van het kind