Speltherapie voor kinderen van 2-12 jaar


Waar volwassenen praten, daar spelen kinderen. Voor kinderen is spel een manier om te communiceren over hoe zij hun wereld bekijken en ervaren.

Via het spel maakt de speltherapeute contact met het kind en wordt een veilige en vertrouwde relatie opgebouwd. Doordat het kind zich in de spelkamer veilig en geaccepteerd voelt, kan gewerkt worden aan:

  • het uiten van gevoelens
  • het uitspelen en verwerken van negatieve ervaringen
  • het overwinnen van angsten
  • het op zoek gaan naar andere manieren om lastige situaties aan te pakken en conflicten op te lossen
  • het herstellen van het vertrouwen in volwassenen
  • het opbouwen van zelfvertrouwen
  • een positief zelfbeeld
  • het opdoen van succeservaringen
  • gedragsverandering

De speltherapeute heeft een meer volgende rol, waarbij ze uitgaat van het spel en de spelthema’s die het kind laat zien. Bij kinderen die dat nodig hebben, wordt meer structuur aangeboden.