En verder?


Uw kind komt één keer in de week bij De Spelplek voor hulp of begeleiding. Om de 4 tot 6 weken wordt er een afspraak gemaakt voor een oudergesprek > zie ouderbegeleiding.

Als de gestelde doelen (bijna) behaald zijn, wordt het afronden van de hulp of behandeling besproken. Vaak hebben kinderen wat tijd nodig om de hulp of begeleiding af te bouwen. In de praktijk betekent dit dat er wordt afgesproken hoe vaak het kind nog zal komen en wat de laatste keer zal zijn.