Vertrouwelijkheid


Wat er bij De Spelplek met u en uw kind gespeeld en besproken wordt is vertrouwelijke informatie. In geen geval zal informatie over het kind zonder toestemming van de ouders worden gedeeld met derden.

Ook voor het opvragen van informatie bij instanties en scholen is toestemming van de ouders noodzakelijk.

Privacy van uw kind als cliënt
De therapeut wordt betaald door de ouders of instanties, werkt echter in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit betekent dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na overleg met en toestemming van het kind. Bij zaken die betrekking hebben op de veiligheid en het welbevinden van het kind, worden de richtlijnen gevolgd zoals beschreven in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Tevredenheidsonderzoek
U kunt anoniem uw ervaringen delen via het online tevredenheidsonderzoek voor de cliënten van Vrijgevestigde Vaktherapeuten (VVT).