Workshops voor scholen en instellingen


De Spelplek verzorgt workshops en trainingen op maat:

  • Over spel, spelontwikkeling en spelbegeleiding
  • Voorlichting aan groepen over speltherapie
  • Op het gebied van signaleren en omgaan met huiselijk geweld

Tevens is er de mogelijkheid voor spelbegeleiding en sociale vaardigheidstraining aan individuele of groepjes kinderen, zowel onder als na schooltijd. Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.