Inwinnen van informatie


Soms kan het nodig zijn om informatie te vragen bij de school van het kind of bij instanties die betrokken zijn bij het kind en/of gezin. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de problemen zich vooral voordoen op school. Een observatie in de klas kan dan ook zinvol zijn.

De speltherapeute vraagt alleen informatie op bij derden, als de ouders daar achter staan en als zij daar voorafschriftelijke toestemming voor hebben gegeven.