Klachtenregeling


Bij de Spelplek wordt gehandeld volgens de richtlijnen en beroepscode van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), die er op gericht zijn om u en uw kind optimaal te begeleiden.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de geboden begeleiding. Het is dan belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten weten, zodat we samen kunnen kijken hoe we de klacht kunnen oplossen.

Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de FVB. Meer informatie daarover kunt u vinden op fvb.vaktherapie.nl
In het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg, is de Spelplek aangesloten bij NIBIGG. In geval van een niet oplosbare klacht kunt u contact opnemen via klachten@nibig.nl.

U kunt dan om bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris vragen. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u uw klacht als een geschil melden aan de geschilleninstantie, die uiteindelijk tot een voor alle partijen bindende afspraak komt. Wanneer u geen genoegen neemt met deze uitspraak, kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak uw zaak voorleggen aan de kantoorrechter.